کنترل اصالت و اعتبار گارانتی و سریال (از طریق پیامک)

قابلیت انجام تنظیمات مربوط به سیستم کنترل گارانتی و...
تماس برای قیمت
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

ابتدا مشتری شماره کارت گارانتی را به همراه مشخصه کنترل گارانتی (#) ارسال می نماید (مثال: #12345). سیستم پیامک کنترل گارانتی را دریافت و در بین کارت های گارانتی مشخصات کارت گارانتی را استخراج می نماید. در سه حالت 1. گارانتی معتبر است، 2. شماره گارانتی نا معتبر است و 3. تاریخ گارانتی منقضی شده، بنا به تنظیمات سیستم، به مشتری بصورت اتوماتیک پاسخ های متفاوت (به همراه اطلاعات اعتبار و یا  انتضاء گارانتی) ارائه می دهد.

لیست قابلیت ها به شرح زیر می باشد:

- قابلیت انجام تنظیمات مربوط به سیستم کنترل گارانتی (مشخصه کنترل گارانتی، تنظیم سیکل دریافت به ثانیه، متن پیامک ها در سه حالت. - گارانتی معتبر است. - شماره گارانتی نا معتبر است. - تاریخ گارانتی منقضی شده است.)

- قابلیت پیگیری از اصالت شماره ضمانت نامه و زمان شروع و پایان گارانتی از طریق ارسال پیامک توسط مشتری بصورت اتوماتیک.

- نمایش پنل درخواست های کنترل گارانتی از طرف مشتری.

- قابلیت تنظیم زمان شروع گارانتی در پاسخ به درخواست مشتری.

- ثبت و تفکیک درخواست های پاسخ داده شده و پاسخ داده نشده.

- قابلیت پاسخ به درخواست های منتظر، بصورت دستی با نظارت کاربر.