ماژول کالر آیدی(تک کاربره)

قابلیت دریافت تماسهای تلفنی از مشتری و تشخیص مشتریان قدیمی با استفاده از فناوری کالر آی دی و...
تماس برای قیمت
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

- قابلیت دریافت تماس های تلفنی از مشتری و تشخیص مشتریان قدیمی با استفاده از فناوری کالر آی دی

- قابلیت ایجاد پرونده برای مشتریان جدید با استفاده از فناوری کالر آی دی

- قابلیت ورود به پرونده مشتریان قدیمی با استفاده از فناوری کالر آی دی

- قابلیت انتقال مشتریان به بخش های سرویس (نصب و تعمیر) و فاکتورهای انبار (خرید و فروش)

- مدیریت مشتریان در تماس های همزمان به تعداد نامحدود

- قابلیت چسبان کردن یک تماس تا اطلاعات تماس بعد از قطع مکالمه بر روی صفحه بماند.

- تشخیص اتوماتیک شروع و پایان مکالمه