دوشنبه, 26 اردیبهشت 1401 12:24:15 ب.ظ
انجمنموضوع هانوشته هاآخرین نوشته
در این انجمن میتوانید سوال ها و پیشنهاد های خود را جهت استفاده ی بهتر از نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا ثبت نمایید. این انجمن فقط در مورد نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا و مدیریت خدمات پس از فروش، حسابداری، فروش و سایر ماژول های سیستم جامع بی همتا می باشد، لطفا از مذاکرات دیگر در این مکان بپرهیزید. برای موارد دیگر مرتبط به خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میتوان به انجن های تخصص دیگر مراجعه نمود.
411
2 سال ago
کارشناس پشتیبانی شماره 110
خبرخوان بحث های فعال
عنوان موضوعپاسخ هانمایش هارای هاآخرین نوشته
رضا باصری
111831
2 سال ago
کارشناس پشتیبانی شماره 110
مهمان
421451
هیچ نوشته ای موجود نیست
مهمان
220652
3 سال ago
کارشناس خدمات شماره 18
مهمان
122592
3 سال ago
کارشناس خدمات شماره 18