سه شنبه, 8 اسفند 1402 11:01:20 ب.ظ
انجمنموضوع هانوشته هاآخرین نوشته
در این انجمن میتوانید سوال ها و پیشنهاد های خود را جهت استفاده ی بهتر از نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا ثبت نمایید. این انجمن فقط در مورد نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا و مدیریت خدمات پس از فروش، حسابداری، فروش و سایر ماژول های سیستم جامع بی همتا می باشد، لطفا از مذاکرات دیگر در این مکان بپرهیزید. برای موارد دیگر مرتبط به خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز میتوان به انجن های تخصص دیگر مراجعه نمود.
411
4 سال ago
کارشناس پشتیبانی شماره 110
خبرخوان بحث های فعال
عنوان موضوعپاسخ هانمایش هارای هاآخرین نوشته
رضا باصری
118101
4 سال ago
کارشناس پشتیبانی شماره 110
مهمان
434211
هیچ نوشته ای موجود نیست
مهمان
232702
4 سال ago
کارشناس خدمات شماره 18
مهمان
134892
5 سال ago
کارشناس خدمات شماره 18