سرویس­های دوره ­ایی و یادآوریها

سرویس­های دوره­ایی و یادآوریها

 

برای انجام تنظیمات سرویس­های دوره­ایی و یادآوریها ابتدا باید وارد صفحه تنظیمات شوید.

به روش زیر می توانید وارد صفحه تنظیمات شوید:

 

صفحه اصلی ßمنوی مدیریت سیستم ß تنظیمات سیستم

 

 

 

 

برای استفاده از سرویس­های دوره­ایی و یادآوریها از طریق برنامه، اطلاعات پیش فرض نمایش داده شده است.

 

 - زمان به  تعویق انداختن یادآوری(دقیقه):درواقع شامل یادآوری می­شود که روی صفحه است و می خواهید آن را برای چند دقیقه ببندید و زمان را می­توانید در اینجا تغییر دهید.

- نمایش اتوماتیک سرویس­های دوره­ایی :در صفحه اصلی منوی یادآوریها قسمت سرویس­های دوره­ایی، می­توانید سرویس های خود را ببینید از نوع نصب و تعمیر و در اینجا شما زمان آن را به ماه می­توانید تغییر دهید و دقیقا همان روز را نشان می­دهد نه قبل از آن سرویس و نه بعد از آن سرویس، در روی گوشه پایین صفحه اصلی می­توانید ببینید.

- نمایش اتوماتیک سرویس­هایی که به پایان گارانتی آنها نزدیک است، شما در اینجا می­توانید زمان آن را به روز تغییر دهید.

- نمایش چک­هایی که تاریخ سر رسید آنها نزدیک است و در اینجا شما می­توانید زمان آن را به روز تغییر دهید.