اقبال جوانان به مشاغل خدماتی در حال افزایش است

1397 شهریور 4, یکشنبه

آمار و شواهد به دست آمده از بازار کار ایران، موید افزایش چشمگیر و قابل توجه مشاغل خدماتی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه در سالیان نه چندان دور، عمده مشاغل موجود در رسته‌های تولیدی، صنعتی، فنی، زراعت و کشاورزی و برخی دیگر از مشاغل همچون وکالت، حسابداری، پزشکی و دیگر رشته‌های تخصصی دانشگاهی ظهور و بروز پیدا می‌کرد، اما طی چند سال اخیر با عنایت به افزایش و گسترش فناوری‌ها و نیاز و تقاضای بازار، مشاغل متعددی شکل گرفته‌اند که با اقبال نسبتا قابل توجهی نیز همراه شده‌اند.

گزارش‌ها نشان از رشد باشتاب ارزش افزوده در بخش خدمات به نسبت حوزه‌های صنعت و کشاورزی دارد و این موضوع زمانی برجسته خواهد شد که رکود و مشکلات اقتصادی در رسته‌های دیگر شغلی پررنگ‌تر از گذشته نمود پیدا کند.

گزارش‌های منابع رسمی و نهادهای ذی‌ربط همچون وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی موید این واقعیت است که مشاغل خدماتی در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی بیشترین تعداد شاغل را در خود جای داده‌اند.

به طوری که طبق این آمار ۱۰۰ هزار شغل در حوزه کشاورزی، ۵۳ هزار شغل در بخش صنعت و ۴۶۳ هزار شغل نیز در خدمات به ثبت رسیده است.

در حالی که سهم فرصت‌های شغلی در بخش خدمات بیش از ۷۵ درصد برآورد شده، اما سهم اشتغال در بخش کشاورزی حدود ۱۶ درصد و در صنعت هم قریب به ۵/۸ درصد بوده است.

به واقع این فاصله معنادار، موید تغییر ساختار شغلی و گرایش عمومی جامعه به حرف و مشاغل خدماتی است که به تدریج سیمای اشتغال در کشور را متفاوت از گذشته ترسیم می‌کند.

البته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند، اگرچه مشاغل خدماتی در جذب جوانان و تعدیل فشار بیکاری نقش مثبتی را ایفا می‌کنند اما بدون در نظر گرفتن حوزه زراعت و صنعت، بازار کار متعادلی حاصل نخواهد شد. با عنایت به ناپایدار بودن مشاغل خدماتی و ثبات و امنیت شغلی حداقلی آن در مقایسه با حوزه‌های کشاورزی و تولید، نمی‌توان اتکای اطمینان‌بخش قابل توجهی را به حوزه مذکور معطوف کرد.

محمود خاقانی سده، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم توجه مضاعف به مشاغل خدماتی اظهار کرد: مشاغل خدماتی بر اساس نیاز و تقاضای بازار رشد پیدا کرده‌اند اما بن‌مایه توسعه اقتصادی هر کشوری بر پایه‌های صنعت و کشاورزی استوار است.

وی افزود: در اصل محوریت توسعه به تولید معطوف می‌شود و مشاغل خدماتی در زمره حوزه‌های تولیدی قابل تعریف نیستند، اما می‌توانند به عنوان مکملی در کنار عرصه‌های مولد در جذب جوانان جویای کار مثمر واقع شوند.

خاقانی سده گفت: یکی از علل اصلی گرایش به مشاغل خدماتی از نیاز به سرمایه کمتر ناشی می‌شود، چرا که راه‌اندازی مشاغل این‌چنینی در مقایسه با حوزه‌های مولد، سرمایه کمتری می‌طلبند.

کارشناس اقتصادی گفت: البته نباید این واقعیت را نادیده گرفت که در سالیان اخیر، میل عمومی جامعه جویای کار در جهان به مشاغل خدماتی افزایش پیدا کرده و این موضوعی مختص به ایران نیست و تفاوت‌ها تنها به میزان ضریب افزایش مشاغل خدماتی باز می‌گردد.

وی افزود: با همه این اوصاف، ریسک پرداختن به این قبیل از مشاغل از حیث ثبات و امنیت شغلی، در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی بالا است و هر گونه تحول و تغییری می‌تواند مشاغل مذکور را دست‌خوش فراز و نشیب‌های عمیقی سازد، اما به هر ترتیب با عنایت به بحرانی بودن وضعیت اشتغال در کشور، نادیده انگاشتن چنین شغل‌هایی، پیامدهای بیکاری را به مراتب عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌سازد.

کارشناس اقتصادی گفت: در صورت حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط و برنامه‌ریزی مدون و اصولی می‌توان ضریب ثبات و امنیت شغلی در رسته‌های شغلی مذکور را تقویت کرد چرا که با عنایت به نیاز یه هزینه‌های کمتر و سرمایه‌گذاری محدودتر این بخش (در مقایسه با حوزه صنعت و کشاورزی)، انتظار می‌رود تدابیر و تمهیدات حمایتی هر چه بیشتری در این خصوص مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: در صورت رشد و توسعه عرصه زراعت و تولید،مشاغل خدماتی کمک‌حال مطلوب و سازنده‌ای برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی به شمار می‌روند، اما نگاه صرف و مطلق به این حوزه در میان‌مدت و بلندمدت، ثمرات سازنده و چندان تاثیرگذار و قابل توجهی را در پی نخواهد داشت.

انصراف از نظر
نظرات
1399/12/27 8:44
generic cialis overnight

http://ponlinecialisk.com/ - cialis professional