سوالات متداول 
سئوالات متداول:
سئوال ۱ - آیا در سیستم مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا سیستم حسابداری و انبارداری وجود دارد؟
سئوال ۲ - آیا سیستم مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا قابلیت ایجاد نقشه‌های انفجاری برای محصولات را دارد؟
سئوال ۳ - آیا سیستم مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا امکان ارتباط برای شرکت هایی که دارای نمایندگی هستند از دفتر مرکزی به نمایندگان را دارا است؟
سئوال ۴ - آیا سیستم مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا قابلیت نظر سنجی از مشتریان را دارد؟
سئوال ۵ - آیا سیستم مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا قابلیت کنترل اتمام گارانتی محصولات را دارا است؟
سئوال ۶ - آیا نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا قابلیت اتصال به دستگاه بارکد خوان را دارد؟
سئوال ۷ - آیا سیستم مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا قابلیت ارسال پیامک دارد؟
سئوال ۸ - آیا در سیستم مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا قابلیت هشدار و آلارم وجود دارد؟
سئوال ۹ - آیا در سیستم مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا قابلیت ساخت گزارش از بخش های مختلف نرم افزار وجود دارد؟
سئوال ۱۰ - سیستم حسابداری و انبارداری در سیستم مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا در چه بخش هایی کارایی دارد؟

۲